bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Odśnieżanie Marek - od podszewki

Zakład Usług Komunalnych korzysta z zewnętrznych firm oraz własnego sprzętu i kadr. Czuwa nad około 200 km dróg i chodników.

Bazujemy na najaktualniejszych prognozach pogody dla naszej okolicy i na ich podstawie reagujemy – mówi Henryk Szczurowski, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych (ZUK).

To właśnie w gestii ZUK znajduje się tematyka zimowego utrzymania gminnych dróg i chodników. Do walki ze śniegiem i lodem miejski zakład ma do dyspozycji trzy narzędzia – dwa zewnętrzne oraz jedno własne.

Zimowym utrzymaniem dróg asfaltowych zajmuje się wybrana w przetargu zewnętrzna firma. W tym roku postępowanie wygrała firma Robson ze Starych Załubic. Na zlecenie ZUK opiekuje się prawie 82 km gminnych dróg asfaltowych.

W grudniu uruchamialiśmy ją już kilkukrotnie. Po Markach jeżdżą wówczas trzy pługosolarki. Odśnieżanie wszystkich dróg bitumicznych w Markach zajmuje od 6 do 10 godzin – wszystko zależy od pory dnia. W pierwszej kolejności udrażniane są główne ciągi komunikacyjne, zlokalizowane m.in. przy szkołach, instytucjach publicznych oraz dużych osiedlach mieszkaniowych – mówi Henryk Szczurowski.

Dyrektor ZUK przypomina apel o rozsądne parkowanie.

Niestety historia co roku lubi się powtarzać na tych samych ulicach. Parkujące pojazdy uniemożliwiają lub utrudniają przejazd pługosolarek – mówi Henryk Szczurowski.

Drogami gruntowymi (około 66 km) zajmują się: druga, zewnętrzna firma wybrana w przetargu (Remondis z Warszawy) oraz ZUK

Zewnętrzną firmę uruchamiamy wtedy, gdy widzimy, że na gruntówkach są istotne utrudnienia związane z przejezdnością np. po dużych opadach śniegu. W innym wypadku reagujemy samodzielnie – jako ZUK. Z uwagi na aspekty środowiskowe nie możemy na nich stosować soli, możemy natomiast próbować je uszorstniać przy pomocy piasku. Staramy się objąć jak największą szerokość ulicy, ale nie oznacza to, że uda nam się pokryć jej całą powierzchnię – mówi Henryk Szczurowski.

ZUK dysponuje dwoma ciągnikami rolniczymi oraz czterema odpowiednio wyposażonymi traktorkami ogrodniczymi, które są przede wszystkim wykorzystywane do odśnieżania miejskich chodników. Tylko te miejskie (bez Alei Piłsudskiego oraz powiatowych) liczą około 38 km.

Reagujemy elastycznie. Gdy trzeba, nasi pracownicy zaczynają już o 5 rano, w innych wypadkach zostają w pracy także w godzinach wieczornych. W pierwszej kolejności odśnieżamy chodniki wzdłuż Piłsudskiego, w sąsiedztwie szkół oraz tych ciągów, które prowadzą do miejskich instytucji i większych skupisk. Nie mamy jeszcze kalendarzowej zimy, a już na uszorstnianie chodników zużyliśmy 14 ton soli. Dla porównania, w całym ubiegłorocznym okresie zimowych zużyliśmy 48 tony soli – mówi Henryk Szczurowski.

Szef ZUK przypomina, że nie wszystkie drogi znajdują się w gestii gminy. Tak jest np. z Aleją Marszałka Piłsudskiego czy drogami powiatowymi: Fabryczną, Sosnową czy Kościuszki. Mimo tego ZUK również bierze na siebie odśnieżanie ich chodników – jeśli nie zrobią tego inne szczeble samorządu.

W sumie pod opieką ZUK znajduje się około 200 km dróg i chodników.

Mieszkańcy mogą zgłaszać sygnały o konieczności odśnieżenia dróg i chodników do Zakładu Usług Komunalnych – tel. 22 781 11 01 w godzinach pracy ZUK.

TM
14 grudnia 2021, godz. 14:37
#Miasto #Zakład Usług Komunalnych

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry