bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zbudujmy szkołę ponadpodstawową w Markach

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie inwestycji powiatu

Po kilku latach przerwy powrócił temat budowy szkoły średniej na terenie powiatu wołomińskiego. Szybko w tej kwestii zareagowała Rada Miasta Marki. W środę radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji. Na wniosek klubu radnych „Tak, zmieniamy Marki” przyjęte zostało stanowisko w tej sprawie. Reprezentanci naszego miasta przypominają, że powiat formalnie już rozpoczął prace nad budową szkoły ponadpodstawowej przy ul. Wspólnej i deklarują pełne poparcie dla realizacji tej inwestycji (treść stanowiska Rady Miasta poniżej).

- Dziękuję radnym za bardzo ważną inicjatywę. Za inwestycją powiatu w Markach przemawiają zarówno argumenty ekonomiczne jak i demograficzne. Obecnie w mareckich szkołach podstawowych uczy się ponad 4 tys. dzieci. Część z nich mogłaby się dalej kształcić w naszym mieście. Tu także mogłyby uczyć się dzieci z sąsiednich miejscowości, korzystając z dodatkowych możliwości, które daje już wybudowane Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Warto przypomnieć, że radny powiatu wołomińskiego Arkadiusz Werelich przygotował petycję w sprawie szkoły w Markach skierowaną do władz powiatowych. Gorąco zachęcamy do jej podpisania LINK

Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie budowy szkoły ponadpodstawowej w Markach

10 września 2012 roku podpisano obowiązujące do dziś porozumienie pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Marki w sprawie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach. Porozumienie zostało poprzedzone stosownymi uchwałami w sprawie wspólnej budowy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wraz z laboratorium w Markach, podjętymi przez Radę Powiatu Wołomińskiego (uchwała nr XIX-206/2012 z dnia 27.06.2012 roku) oraz Radę Miasta Marki (uchwała nr XXIX/206/2012 z dnia 29.08.2012 roku).

Wybór Miasta Marki jako lokalizacji dla nowoczesnej szkoły średniej wynikał bezpośrednio z dokumentu określającego kierunki rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Wołomiński przyjętego w formie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego, który wskazywał, że na osi komunikacyjnej Wyszków-Warszawa istnieje potrzeba utworzenia szkoły technicznej. Z prognoz demograficznych wynika, że w Mieście Marki oraz na ww. osi komunikacyjnej zapotrzebowanie na miejsca w szkołach ponadpodstawowych będzie rosło. Dobra szkoła techniczna z ciekawymi kierunkami, zlokalizowana w nowoczesnym budynku pozwoli realizować ambicje lokalnej młodzieży na terenie powiatu. Pozwoli to też zatrzymać odpływ młodzieży do stołecznych szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie zawartego porozumienia Miasto Marki, na zlecenie Powiatu Wołomińskiego, przygotowało projekt budowlany i uzyskało pozwolenie na budowę szkoły technicznej wraz z laboratorium, które miały stać się częścią kompleksu Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Ponadto Miasto Marki wywiązując się z zapisów porozumienia nieodpłatnie użyczyło Powiatowi Wołomińskiemu teren pod budowę szkoły w postaci działki 74/31 z obrębu 4-03 przy ulicy Wspólnej. W listopadzie 2019 roku oddano do użytkowania Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, w którym swoją nową siedzibę otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota”. Szkoła ponadpodstawowa wbrew wcześniejszemu porozumieniu nie doczekała się rozpoczęcia prac budowlanych, choć z formalnego punktu widzenia budowa w tym miejscu trwa od 2017 roku, kiedy to dokonano pierwszego wpisu w jej dzienniku budowy. Należy podkreślić, że Miasto Marki wywiązało się z zawartego z Powiatem Wołomińskim porozumienia z dnia 10 września 2012 roku.

Obecnie na terenie Miasta Marki funkcjonuje jedna publiczna szkoła ponadpodstawowa i jest nią Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, dla którego organem prowadzącym od ponad 20 lat jest Burmistrz Miasta Marki. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatów. Miasto prowadzi Liceum z własnych środków budżetowych, a tym samym odciąża budżet Powiatu Wołomińskiego. Ponadto działalność tej placówki jest bardzo utrudniona, ponieważ mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym pałacu, bez możliwości rozbudowy i modernizacji. Szansą na rozwój szkolnictwa średniego w tej części Powiatu Wołomińskiego miało być wybudowanie nowoczesnego obiektu edukacyjnego o profilu technicznym przez Powiat Wołomiński przy ulicy Wspólnej w Markach.

Mając na względzie dynamiczny przyrost mieszkańców, zarówno Miasta Marki jak i Powiatu Wołomińskiego oraz fakt, że Powiat Wołomiński wydatkował już publiczne środki z własnego budżetu na przygotowanie budowy szkoły technicznej w Markach, Rada Miasta Marki wnioskuje do władz Powiatu Wołomińskiego o jak najszybsze dokończenie budowy szkoły ponadpodstawowej wraz z laboratorium przy ulicy Wspólnej w Markach.

Należy podkreślić, że Marecka lokalizacja posiada szereg zalet, które powinny zostać wzięte pod uwagę podczas dokonywania analizy zasadności realizacji nowego budynku edukacyjnego przez Powiat Wołomiński:
•    posiadanie gotowego projektu budowlanego oraz terenu pod tę inwestycję jest ważnym aspektem ekonomicznym z punktu widzenia już wydatkowanych środków publicznych przez Powiat;
•    bezpośrednie sąsiedztwo zaplecza socjalnego i sportowego Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego sprawia, że koszt budowy takiego obiektu będzie znacząco niższy, niż w jakiejkolwiek innej lokalizacji na terenie powiatu;
•    bezpośrednie połączenie autobusowe liniami komunikacji miejskiej z innymi gminami Powiatu Wołomińskiego, tj. Radzyminem, Wołominem, Kobyłką i Zielonką, co umożliwi podjęcie kształcenia w nowej szkole również uczniom spoza terenu Miasta Marki;
•    formalnie budowa szkoły ponadpodstawowej w Markach przez Powiat Wołomiński trwa już od 2017 roku, kiedy to dokonano pierwszego wpisu w jej dzienniku budowy.

Ponieważ wskazane argumenty są niezaprzeczalne i w pełni uzasadnione ekonomicznie Rada Miasta Marki apeluje o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do realizacji w całości porozumienia z 10 września 2012 roku zawartego pomiędzy Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim w zakresie budowy szkoły ponadpodstawowej, tj. dokończenie rozpoczętej inwestycji oraz deklaruje pełne wsparcie dla realizacji tej inwestycji na terenie Miasta Marki.

WPZ
18 lutego 2022, godz. 14:12
#Miasto #Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry