bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

OPS pomoże poszkodowanym przez wichury

Mieszkańcy mogą wnioskować o wsparcie finansowe państwa

Weekendowe wichury spowodowały przerwy w dostawach prądu. Mogło też dojść do strat w mieniu naszych mieszkańców. W tej sytuacji pomocną dłoń poda poszkodowanym Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach

Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i nie są w stanie samodzielnie lub przy pomocy rodziny zaspokoić niezbędnych potrzeb w oparciu o własne zasoby. Wobec tych osób i rodzin udzielimy pomocy w formie zasiłku celowego (do 6 tys. złotych), a także na remont/odbudowę budynku mieszkalnego (do 20 tys. złotych - w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tys. złotych,  ale nie wyższa niż 200 tys. złotych) – informują przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

Kwoty zasiłków przyznawane będą w oparciu o oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń. Szacowanie szkód oraz określenie procentowej wartości zasiłku będzie poprzedzone badaniem komisji ds. szacowania strat, w skład której wchodzić będzie pracownik organu nadzoru budowlanego. Udzielona pomoc pochodzić będzie z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zasady udzielania pomocy TUTAJ

Uwaga!

  • Wypłata zasiłków może odbywać się w transzach i wyłącznie po otrzymaniu przez Miasto Marki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa.
  • Osoby, którym zostanie przyznana pomoc, będą zobowiązane do przedstawienia faktur lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków związanych z remontem, odbudową budynku/lokalu, dokonanych z kwoty przyznanego zasiłku.
  • Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach przy ul. Kościuszki 39a lub za pośrednictwem E-PUAP składając na dokumencie podpis elektroniczny.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Kontakt z OPS - telefon 22 771 30 23, e-mail ops@marki.pl

OPS, TM
21 lutego 2022, godz. 11:34
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry