bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej w SP3

Zapraszamy uczniów klas szóstych do rekrutacji do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim w roku szkolnym 2022/2023.

Czym jest klasa dwujęzyczna?

W klasie dwujęzycznej uczniowie mają rozszerzoną liczbę godzin języka angielskiego do 5 godzin tygodniowo. Jednocześnie uczniowie realizują elementy wybranych przedmiotów nie tylko po polsku, ale też po angielsku. W naszej szkole będzie to geografia i matematyka.

Nauka przedmiotów niejęzykowych w języku obcym wymaga od ucznia efektywnego przyswajania wiedzy, wytrwałości w dążeniu do podnoszenia kompetencji językowych, uczy samodzielności i odpowiedzialności. Wszystkie te umiejętności są obecnie niezbędne w większości współczesnych zawodów.

Nauka w klasie dwujęzycznej będzie też doskonałym wprowadzeniem do nauki w licealnych klasach dwujęzycznych, na zakończenie których uczniowie są przygotowani do zdawania matury dwujęzycznej z języka angielskiego. Matura ta zwalnia z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia za granicą.

Znajomość języka angielskiego uzyskana metodą edukacji dwujęzycznej pozwoli naszym uczniom nie tylko na biegłe porozumiewanie się w tym języku, ale przede wszystkim umożliwi wykorzystywanie go jako narzędzia do swobodnego komunikowania się, do szerszego spojrzenia na świat, odkrywania i rozumienia innego sposobu myślenia i tolerancji wobec innych kultur oraz korzystania z oryginalnych źródeł wiedzy.

Klasa dwujęzyczna to nie tylko nauka. To wiele różnorodnych aktywności takich jak udział w projektach międzynarodowych, organizowanie ciekawych lekcji kulturowych, uczestnictwo w obozach językowych, różnorodnych konkursach, wycieczkach i warsztatach.

Nauka w klasie dwujęzycznej może być wspaniałą przygodą i ciekawym doświadczeniem!

Absolwent klasy dwujęzycznej w naszej szkole:

  • będzie swobodnie komunikował się w języku angielskim podczas wyjazdów zagranicznych,
  • nabierze pewności we własne możliwości podczas pracy nad różnymi projektami,
  • przygotuje się do międzynarodowych egzaminów językowych
  • zwiększy szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły np. z programem matury międzynarodowej, a następnie kontynuowanie nauki na wyższej uczelni
  • w przyszłości będzie mógł korzystać z literatury fachowej i z oryginalnych źródeł wiedzy,
  • poszerzy swoje zainteresowania i pasje,
  • rozwinie postawę ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Uczniowie aplikujący do oddziału dwujęzycznego muszą posiadać świadectwo ukończenia klasy szóstej oraz zobowiązani są do napisania sprawdzianu predyspozycji językowych. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim i odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Badana jest pamięć, rozumienie tekstu, wyobraźnia i selekcja informacji.

Zachęcamy wszystkich pasjonatów języka angielskiego oraz inne osoby, które chcą poznawać świat i rozwijać swoją kreatywność.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do klasy dwujęzycznej umieszczonym na stronie szkoły.

 

WPZ/SP3
7 kwietnia 2022, godz. 13:43
#Miasto #Edukacja #Szkoła Podstawowa Nr 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry