bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc psychologiczna dla uchodźców i mieszkańców

Пункт психологічної допомоги

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie informuje, że osoby z Ukrainy przebywające w Polsce, przeżywające kryzys spowodowany sytuacją w ich ojczyźnie, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Z pomocy psychologicznej świadczonej w ramach Punktu Pomocy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR mogą korzystać także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, którzy przyjęli uchodźców.

Punkt Pomocy Psychologicznej świadczy bezpłatne usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego uchodźcom z Ukrainy w związku z sytuacją wojenną oraz pomagającym obywatelom z Polski. Porady udzielane są również w języku ukraińskim, angielskim, rosyjskim.

Punkt koordynowany jest przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną przy PCPR i będzie realizowany w okresie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Konsultacje psychologiczne w Punkcie mają również charakter interwencyjny. Udzielana pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Działania podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobiegania wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

Skala potrzeb społecznych na pomoc w sytuacji kryzysu i oczekiwania profesjonalnego wsparcia poszkodowanych formułowane wobec psychologów przekonują, że im szybszą profesjonalną pomoc otrzymają poszkodowani, zwłaszcza w traumatycznych wydarzeniach, tym mniejsze wystąpią u nich negatywne objawy pourazowe.

adres punktu: Powiatowe Centrum Kultury „Fabryczka”

Wołomin, ul. Orwida 20

godziny: poniedziałek-piątek 9.00-16.00

kontakt: + 48 797 184 419

pomoc.ukraina@pcprwolomin.pl;

punkt.pomoc@pcprwolomin.pl

 

Пункт психологічної допомоги підтримка біженців з України та полякам, які допомагають українцям

 

Повітовий Центр Підтримки Сім’ї у Воломині повідомляє, що люди з України що проживають у Польщі, переживаючи кризу викликану ситуацією на батьківщині, можуть скористатися з безкоштовної психологічної допомоги та кризового втручання.

Мешканці Воломинського повіту, які прийняли біженців також можуть скористатися пунктом допомоги та сімейною клінікою спеціалістів у PCPR (Повітового Центру Підтримки Сім’ї).

Пункт психологічної допомоги надає безкоштовні психологічні послуги біженцям з України у зв' язку з війною та громадянам Польщі які допомагають українцям.

Консультації також надаються українською, англійською та російською мовами.

Пункт координується Спеціалістичною сімейною клінікою при PCPR і буде реалізуватися з понеділка по п' ятницю з 9.00-16.00. Психологічні консультації також є інтервенційними.

Надана допомога психологічна є безкоштовна. Дії вживаються на благо окремих людей, сімей та громад у стані кризи, щоб відновити свою душевну рівновагу та навички самовладання та попередження вторинної травматизації потерпілого.

Масштаб соціальних потреб у допомозі в кризовій ситуації та очікування професійної підтримки постраждалих, сформульованих до психологів, переконують їх, що чим швидше буде надана професійна допомога жертвам, особливо в травматичних подіях, тим менше переживуть негативних посттравматичних симптомів.

 

Адреса пункту: Повітовий Культурний Центр «Фабричка» Воломін, вул. Орвіда 20

години роботи: понеділок-п'ятниця 9.00-16.00

контакт:  + 48 797 184 419

pomoc.ukraina@pcprwolomin.pl;

punkt.pomoc@pcprwolomin.pl

 

Na konsultacje w ramach działalności Punktu zaprasza Starosta Wołomiński, Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Воломинський Cтароста, Управа Воломінського Повіту, запрошує на консультації в рамках діяльності Пункту, та Дирекція Oкружного Центру Підтримки Cім’ї.

WPZ
26 kwietnia 2022, godz. 08:13
#Marki dla Ukrainy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry