bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów

Ruszyła rekrutacja do dwóch programów: asystent osoby niepełnosprawnej oraz opieka wytchnieniowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w dwóch programach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

1. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (edycja 2022) pozwala na objęcie osób z niepełnosprawnościami usługami asystencji osobistej. Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym (lub równoważnymi).

2. Program "Opieka wytchnieniowa" (edycja 2022) jest adresowany do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W szczególności sprawujących opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnymi).

Oba programy będą prowadzone do grudnia 2022 r. OPS uzyskał na nie łącznie niemal 681 tys. zł. Szczegółowy dotyczące zasad rekrutacji oraz formularze do wypełniania są dostępne w zakładce „Projekty i Programy” na stronie internetowej www.ops.marki.pl  Zgłoszenia przyjmują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Zapraszamy!

OPS, TM
18 maja 2022, godz. 11:26
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry