bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomożemy niepełnosprawnym i ich opiekunom

Podpisaliśmy umowę na świadczenie usług opiekuńczych. W wykonaniu tej misji pomoże nam podmiot ekonomii społecznej

Dziś w mareckim ratuszu podpisano dwie bardzo ważne umowy. Chodzi o wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zapewniają je rządowe programy: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opieka wytchnieniowa.

Ze wsparciem dla osób, dla których los nie był łaskawy, pośpieszy podmiot ekonomii społecznej, czyli Spółdzielnia Socjalna Pożytek z Tłuszcza. W podpisaniu umów wzięli udział: ze strony urzędu miasta burmistrz Jacek Orych i skarbnik Beata Orczyk, ze strony mareckiego OPS – Magdalena Rogalska-Kusarek oraz ze strony spółdzielni socjalnej – Ewelina Gzowska.


Wartość umowy ze spółdzielnią socjalną to niemal 681 tys. zł.

Dzięki staraniom mareckiego OPS uzyskaliśmy z Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie do obu projektów. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ich ponowne uruchomienie. Dzięki temu po raz trzeci w ramach rządowych programów pomożemy osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom – podkreśla burmistrz Jacek Orych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2022) pozwala na objęcie osób z niepełnosprawnościami usługami asystencji osobistej. Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym (lub równoważnymi).

Program „Opieka wytchnieniowa” (edycja 2022) jest adresowany do opiekunów osób z niepełnosprawnościami. W szczególności sprawujących opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnymi).

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w zakładce „Projekty i Programy” na stronie internetowej www.ops.marki.pl

TM
20 czerwca 2022, godz. 17:22
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry