bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Jak prawidłowo gromadzić odpady?

Krótki poradnik dla mieszkańców.

Szanowni Państwo!

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska otrzymują zgłoszenia od firm realizujących odbiory odpadów komunalnych w Markach, że na części nieruchomości, gdzie znajdują się wydzielone miejsca do gromadzenia odpadów, ich stan sanitarny pozostawia wiele do życzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach, spełniających normę PN-EN 840-1:2013-05 (wytyczne dla pojemników).

Pozostałe posegregowane odpady (w zabudowie jednorodzinnej) należy gromadzić w workach odpowiednich kolorów. Przy czym worki należy gromadzić w odpowiedni sposób, tak by umożliwić ich odbiór przez firmy wywozowe, a przede wszystkim nie wolno ich mieszać ze sobą. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie porządkowym.

SEGREGUJ ODPADY

WOŚ
21 czerwca 2022, godz. 11:25
#Środowisko #System odpadowy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry