bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Spartakiada Rodzinna CZAT 2022 - zdrowo i kolorowo

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze złożyło wniosek o mały grant

W dniu 19.08.2022 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła oferta Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego na realizację zadania publicznego pt. „Spartakiada Rodzinna CZAT 2022 - zdrowo i kolorowo”.

Celem projektu będzie rodzinna impreza miejska. Całkowity koszt zadania to 28 000,00 zł, z tego z dotacji 8 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 30 sierpnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

CAF3/NGO
23 sierpnia 2022, godz. 15:29
#Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry