bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Będzie bezpieczniej na skrzyżowaniu: Główna-DW631

Rozpoczyna się budowa sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu.

O konieczności właściwego zabezpieczenia skrzyżowania ulic Głównej, Dworkowej i ks. Połaskiego (droga wojewódzka 631) marecki samorząd apelował do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zanim jeszcze otwarto nowy ciąg komunikacyjny prowadzący z Marek do Kobyłki.

Oddanie wiaduktu nad obwodnicą, łączącego ulicę Główną z ulicą Dworkową, nastąpiło w marcu 2021 roku. Żeby przejechać taką drogę, niezbędne jest przecięcie ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 631, co powoduje bardzo dużo niebezpiecznych zdarzeń drogowych w tym rejonie. Latem 2020 roku władze naszego miasta rozpoczęły rozmowy na temat zainstalowania na tym skrzyżowaniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej (do czasu kompleksowej przebudowy drogi). 10 września 2020 do Mazowieckiego Zarządcy Dróg Wojewódzkich (MZDW) trafiło z Urzędu Miasta pismo w tej sprawie, a następnie w październiku tego samego roku zadeklarowaliśmy wsparcie finansowe dla tej inwestycji wspólnie z powiatem wołomińskim.

Batalia proceduralna w sprawie możliwości budowy tymczasowej sygnalizacji na tym skrzyżowaniu trwała niemal 2 lata. Jednak wszystko wskazuje na to, że za chwilę nastąpi skuteczne rozwiązanie problemu poprawy bezpieczeństwa kierowców. W sierpniu 2022 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą robót – firmą Traffic Polska z Marek. Dziś firma została wprowadzona na teren budowy i lada dzień rozpocznie instalację sygnalizacji świetlnej. Będzie się to wiązało z czasowymi utrudnieniami dla użytkowników drogi.

W finansowanie budowy sygnalizacji świetlnej zaangażowane są trzy podmioty – samorząd województwa mazowieckiego, powiat wołomiński oraz nasze miasto.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w doprowadzenie tego projektu do fazy finałowej. Dzięki temu w tym roku na skrzyżowaniu DW 631 z Główną i Dworkową będzie bezpieczniej – mówi burmistrz Jacek Orych.

Marecki samorządowiec przypomina, że będzie to tymczasowe rozwiązanie. Docelowo DW 631 będzie kompleksowo remontowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Rozbudowane zostanie wówczas skrzyżowanie z Główną i Dworkową. Powstaną m.in. przejście dla pieszych, osobne lewoskręty i prawoskręty oraz łącznik między już wybudowanymi drogami rowerowymi.

PP/TM
23 września 2022, godz. 11:49
#Inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry