bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Przygotowaliśmy projekt budżetu miasta na 2023 r.

Planowanie pod znakiem mniejszych dochodów i droższych wydatków

Do Biura Rady Miasta trafił projekt budżetu na 2023 r. Nasi samorządowcy podkreślają, że jest to jeden z najtrudniejszych budżetów w ostatnich latach. Dlaczego? Z dwóch podstawowych powodów – rosnących kosztów oraz spadających dochodów.

Więcej płacimy praktycznie za wszystko – od prądu do oświetlenia ulic, przez utrzymanie komunikacji miejskiej w I strefie, skończywszy na cenach asfaltu. Znacie to Państwo z własnych doświadczeń. Każda wizyta w sklepie to coraz wyższy rachunek przy kasie – opisuje burmistrz Jacek Orych.

Jednocześnie w przyszłym roku – mimo rosnącej liczby mieszkańców oraz inflacji – spadną dochody z PIT, czyli jednego z podstawowych źródeł wpływów miasta. W tym roku dochody z PIT wyniosą 71,3 mln zł, a w 2023 r. 61,3 mln zł. Spadną zatem aż o 10 mln zł.

W tej sytuacji parametry przyszłorocznego budżetu wyglądają następująco (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku):

  • Dochody - 227,13 mln zł
  • Wydatki bieżące - 207,22 mln zł
  • Wydatki majątkowe (inwestycje) – 43,21 mln zł
  • Deficyt - 23,3 mln zł

Największą pozycją wydatkową jest oświata. Z każdym rokiem mamy coraz więcej przedszkolaków i uczniów. W tym roku w mareckich podstawówkach oraz liceum uczy się już ponad 5 tys. młodych ludzi i nic nie wskazuje na to, by trend wzrostowy się zatrzymał! W przyszłym roku na oświatę przeznaczymy 124,8 mln zł. Z tej kwoty największą część stanowią wynagrodzenia nauczycielskie (62,9 mln zł). Państwo pokryje nam 41 proc. wydatków edukacyjnych. Resztę (a raczej większość) wyłożymy z naszej miejskiej kieszeni.

Na kolejnych pozycjach wydatkowych budżetu znajdują się: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,74 mln zł) oraz transport/łączność (25,35 mln zł).

Mimo spadku dochodów i wzrostu kosztów nie rezygnujemy z inwestycji. Przyjęliśmy założenie, że będziemy realizowali te, na które uzyskaliśmy bądź mamy szansę uzyskać dofinansowanie z przyszłym roku: ze źródeł unijnych, rządowych czy samorządowych – dodaje Jacek Orych.

Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych znajdują się m.in. budowa nakładek asfaltowych, przebudowa północnej części Alei Piłsudskiego, remont kamienic Briggsów, wymiana ogrzewania w większości domów komunalnych, projektowanie lub kontynuacja projektowania kolejnych projektów drogowych.

TM
16 listopada 2022, godz. 06:59
#Miasto #Inwestycje #PIT dla Marek = inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry