bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

"Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji"

Zapraszamy do oglądania relacji life z konferencji odbywającej się w MCER

Dziś i jutro (24 i 25 listopada), w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym będą toczyły się dyskusje, które podsumują działania  Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) w zakresie ochrony zabytków i wykorzystania potencjału dziedzictwa w rewitalizacji, realizowane w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022.

W pierwszym dniu wydarzenia zostaną zaprezentowane działania w ramach wsparcia w procesach rewitalizacji realizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Miast i Regionów. Głos zabiorą osoby bezpośrednio zaangażowane w planowanie i realizację rewitalizacji na poziomie samorządu.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony programowi „Wzorcowa rewitalizacja”, gdzie przedstawiciele gmin i Centrów Kompetencji NID ds. Rewitalizacji przedstawią narzędzia służące właściwemu korzystaniu z potencjału zabytków dla wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.

Szczegółowy plan konferencji

WPZ
24 listopada 2022, godz. 10:51
#Miasto #MCER

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry