bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 r.

Zapraszamy do lektury dokumentu traktującego m.in. o budżecie, inwestycjach, edukacji i środowisku

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują gminy do przygotowania raportu rocznego. Nie chcemy, by była to urzędnicza formalność, to przede wszystkim dobra okazja do zaprezentowania działań naszej gminy w ubiegłym roku w skonsolidowanej formie. Dodajmy też – nowoczesnej.

Zapraszamy Państwa do lektury raportu za 2022 r. w formule strony internetowej, umożliwiającej szybszą i lepszą nawigację. Oczywiście dla osób, które preferują tradycyjną formę, przygotowaliśmy dokument w formacie PDF. Znajdą tam Państwo informacje m.in. o inwestycjach, budżecie, edukacji, demografii, ochronie środowiska, ładzie przestrzennym czy sporcie i kulturze – mówi Anna Marchlik, sekretarz miasta.

Przygotowanie raportu rocznego jest dobrą okazją do podziękowań: dla mieszkańców, dla organizacji pozarządowych, dla przedsiębiorców oraz dla pracowników wszystkich jednostek samorządowych miasta. Ubiegły rok nie był łatwy i wymagał wielkiego wysiłku. Dziękuję Wam, że daliście radę! Dobra robota! – podsumowuje Jacek Orych, burmistrz Marek

Nad raportem o stanie gminy pochyli się Rada Miasta Marki. Rozpatrzy go podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Termin sesji ustalony zostanie przez Przewodniczącą Rady Miasta Marki.

Mieszkaniec, który zechciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miasta Marki pisemne zgłoszenie, które musi być poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie trzeba złożyć w Urzędzie Miasta Marki w Biurze Rady Miasta, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (decyduje termin złożenia zgłoszenia).

Raport wraz ze wzorem zgłoszenia do udziału w debacie oraz klauzulą informacyjną dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na naszej stronie internetowej.

 

TM
31 maja 2023, godz. 21:10
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry