bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nabór partnerów do projektu edukacyjnego

Nabór do projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
(w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Gmina Miasto Marki na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu, który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Formularz oferty.

Zarządzenie do pobrania w pdf.


WPS
13 listopada 2017, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry