bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Lista kandydatur do Mareckiej Rady Seniorów

Na ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatur do Mareckiej Rady Seniorów odpowiedziało 10 osób.

WPZ.0032.2.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 23 lutego 2018 roku

o imiennej liście kandydatów ubiegających się o członkostwo

w Mareckiej Radzie Seniorów

Na podstawie §4 ust. 12 Statutu Mareckiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Dz. Woj. Maz. 2017 poz. 11731) podaję do publicznej wiadomości w kolejności alfabetycznej imienną listę kandydatów ubiegających się o członkostwo w Mareckiej Radzie Seniorów wraz z biogramami załączonymi do karty zgłoszenia kandydata:

LISTA KANDYDATÓW:

1.            JADWIGA BIENIEK (66 LAT)

2.            MARIA BORYSEWICZ (74 LATA)

3.            DANUTA GÓRECKA (70 LAT)

4.            HELENA KOMOROWSKA (63 LATA)

5.            HENRYKA KRUSZEWSKA (72 LATA)

6.            ZOFIA KRUPA (67 LAT)

7.            DANIELA LECH (68 LAT)

8.            ZBIGNIEW PACIOREK (62 LATA)

9.            TOMASZ RATAJSKI (75 LAT)

10.          HENRYK WOŹNIAK (71 LAT)

 

Biogramy dołączone przez kandydatów do karty zgłoszeniowej:

1.            Jadwiga Bieniek

Przed emeryturą, 41 staż pracy. Pełnione funkcje społeczne:

1.            Społeczny inspektor pracy

2.            Członek Zakładowego Zarządu Związku Zawodowego OPZZ

3.            Członek Zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego w latach 2000-2005

4.            Przewodnicząca Zarządu Klubu Seniora przy Mareckim Ośrodku Kultury


2.            Maria Borysewicz

Posiadam wykształcenie wyższe (ukończyłam studia rolnicze na SGGW), od 14 lat jestem na emeryturze.

Współpracuję od wielu lat z różnymi organizacjami pozarządowymi zarówno

w Markach (MSG), jak i w Warszawie (Fundacja Zaczyn, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Fundacja Porozumienie Bez Barier).

Praca społeczna jest dla mnie bardzo ważna, daje mi zadowolenie i satysfakcję. Wiele czasu poświęcam na naukę, żeby nie stracić kontaktu z bieżącymi sprawami, żeby rozumieć ten świat i otaczającą mnie rzeczywistość.

Jeśli zostanę wybrana do rady Seniorów, chciałabym zająć się działaniami pro senioralnymi, takimi jak:

- zachęcanie do zdrowego stylu życia, Marki miastem pokoleń,

- senior uczy się do końca życia, zwiększenie wiedzy seniorów w zakresie cyfryzacji,

- integracja i dialog wielopokoleniowy,

- wolontariat seniorów, zachęcanie seniorów do aktywności obywatelskiej

 

3.            Danuta Górecka

Członek Zarządu Klubu Seniora Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, członek Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach.

 

4.            Helena Komorowska

Jestem mieszkanką Marek. Bagaż moich doświadczeń jest bardzo bogaty. Byłam urzędnikiem, byłam przedsiębiorcą. Byłam pracownikiem, byłam pracodawcą. Mój PESEL mówi sam za siebie, że chodziłam do szkół komunistycznych, bo innych nie było. Tam zdobyłam wykształcenie ekonomiczne. Udało mi się też poszerzyć moją wiedzę w okresie tzw. transformacji. W roku 2001 ukończyłam Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną na Wydziale Ekonomicznym. Obecnie jestem emerytką. Należę do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Markach, gdzie pełnię funkcję członka zarządu.

 

5.            Henryka Kruszewska

Mieszkam w Markach, przez wiele lat pracowała w Fabryce Okładzin Ciernych w Markach.

Od kilku lat jestem emerytką, należę do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W zarządzie Koła pełnię funkcję wiceprzewodniczącej. Byłam współzałożycielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Markach.

Byłam też członkiem Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Marki.

 

6.            Zofia Krupa

W roku 1980 razem z rodziną przeprowadziłam się z Ząbek do Marek. Do 1994 roku pracowała zawodowo. Od 1994 do 2017 roku prowadziłam działalność gospodarczą jako właściciel. W tych latach poznałam wiele osób samotnych.

Przewodniczącą Koła nr 14 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Markach jestem od 5 lat. Jako Koło nr 14 ZERiI braliśmy udział w tworzeniu Markowego Miasteczka, za co otrzymaliśmy dyplom uznania. Byłam mianowana do tytułu „Kobieta z Marką”. W 2017 roku zostałam odznaczona złotym medalem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Staram się uczestniczyć i pomagać we wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Markach, aby lepiej się żyło nam - seniorom. 

 

7.            Daniela Lech

Jestem mieszkanką Marek. Mam wykształcenie ekonomiczne. Pracowałam jako urzędnik. Obecnie jestem na emeryturze. Należę do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

i Inwalidów w Markach, gdzie zostałam wybrana do Prezydium Zarządu Koła nr 14. W O/R Warszawa Targówek, do którego należy Koło nr 14 w Markach, pełnię funkcję sekretarza

w Prezydium Zarządu. W obecnej kadencji jestem ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

 

8.            Zbigniew Paciorek

Wykształcenie wyższe (mgr archeologii Polski). Od 2015 r. emeryt. Radny Miasta Marki

w kadencji 2014-2018. Żonaty, 3 dzieci i 2 wnuczki.

 

9.            Tomasz Ratajski

Od marca 1973 roku do chwili obecnej zamieszkuję w Markach. W 1979 roku dla mojej rodziny pobudowałem dom, w którym mieszkam obecnie.

W roku 1980 ukończyłem magisterskie studia wyższe w zakresie prawno-administracyjnym. W latach 1971-1977 pracowałem w Markach, a później w Wołominie.

Mam dwoje dorosłych dzieci i wnuka, lat 9.

Wykonuję prace społeczne w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Mareckim Ośrodku Kultury. Posiadam doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących porządku prawnego w prawie karnym, materialnym i procesowym. Jestem emerytem od 1989 roku.

 

10.          Henryk Woźniak

Jestem w związku małżeńskim. W Markach zamieszkuję od 1994 roku. Jestem członkiem PiS od 2008 roku. Byłem przez rok radnym w Powiecie Wołomińskim, jestem drugą kadencję członkiem rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej Marki. Emeryt – pracujący.

 

Spotkanie, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Mareckiej Rady Seniorów, odbędzie się 7 marca 2018 roku (środa) w godzinach 15:00 – 20:00 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 96.

Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Marki, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie wyborcze ukończyła 60. rok życia.


23 lutego 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry