bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Wykład o ciekawym narzędziu, które mogą zastosować mieszkańcy UE.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza na Europejski Wykład Otwarty. Dotyczyć on będzie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.  Daje ona milionowi obywateli, z minimum jednej czwartej państw członkowskich UE, możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 19 marca o godz. 12:30 w Warszawie w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Poprowadzi je dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Komisji Europejskiej w zespole Team Europe. Podczas wykładu poruszane będą takie tematy, jak: wymogi materialne i formalne złożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz przekaz informacji i promocja inicjatyw. Autorzy spróbują odpowiedzieć także na pytanie, jaki jest potencjał aktywności obywatelskiej i jak jest wykorzystany.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

O organizatorze wykładu

Celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa (PIEED - Warszawa) jest przekazywanie informacji obywatelom na temat Unii Europejskiej, jej polityk, programów, możliwości wykorzystania środków z funduszy europejskich i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Zadania realizowane przez PIEED to m.in.:

•    udzielanie mailowo i telefonicznie informacji na temat UE, a także bezpłatnych spotkań w tym zakresie (warsztatów edukacyjnych, seminariów czy Europejskich  Wykładów Otwartych);

•    organizacja konkursu debat oxfordzkich dla uczniów szkól średnich;

•    organizacja bezpłatnych  warsztatów  edukacyjnych  dla przedsiębiorców;

•    organizacja Europejskich Wykładów Otwartych - bezpłatnych i ogólnodostępnych spotkań poświęconych Unii Europejskiej, których tematyka każdorazowo dostosowywana jest do aktualnej sytuacji,  wydarzeń i sugestii uczestników;

•    organizacja corocznej  imprezy plenerowej "Europa zmienia metropolię  warszawską";

•    przygotowanie i  wydruk publikacji i  materiałów  informacyjnych o tematyce  związanej z funduszami europejskimi;

•    przygotowanie  i  dystrybucja  comiesięcznego elektronicznego Biuletynu Europejskiego.

Od 2018 roku bezpłatne działania realizowane przez Punkt Europe Direct są również dedykowane mieszkańcom gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (w tym Markom).

TM
27 lutego 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry