bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Koło ratunkowe dla rodzin

Zaniedbania, przemoc, alkohol - to może doprowadzić do sytuacji, kiedy rodzicom są odbierane dzieci. Wówczas OPS włącza program naprawczy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (OPS) realizuje  projekt  unijny  pod  nazwą  „Rodzina Relacja Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych”. Jego adresatem są mareckie rodziny, które przeżywają trudności w opiece i wychowaniu. Konsekwencje familijnych kłopotów mogą być bardzo bolesne. Część rodzin jest zagrożona odebraniem dzieci, w niektórych przypadkach zostały one już rozłączone. Najmłodsi trafią wówczas do m.in. rodzin zastępczych czy pogotowia rodzinnego.

By uniknąć takiej sytuacji lub ją naprawić, opracowany został program „Odzyskać Dziecko”.  Jest on realizowany od kilkunastu miesięcy  i  przynosi  zamierzone  efekty.  Trójce  dzieci  udało się powrócić do własnych domów pod  opiekę biologicznych rodziców. Dzieje się to dzięki intensywnej i aktywnej pracy rodziców,  wsparciu terapeutycznemu, ścisłej współpracy OPS z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie (PCPR) oraz sądem.
– Bez tych czterech komponentów nie udałoby się przywrócić dziecka rodzinie – mówi Magdalena Rogalska-Kusarek, kierownik OPS w Markach.

Rodzice są motywowani do wprowadzenia  zmian, które pozwolą im odzyskać dzieci lub pozostać we własnym domu.
– Oceniamy zasoby rodziny i realność odzyskania dziecka. Sprawdzamy, czy nie ma przeciwwskazań, takich jak nadużycia seksualne lub inne  zachowania  przemocowe. Organizujemy  spotkanie z rodzicami, którzy przeszli drogę zmian, podczas których opowiadają oni o wysiłku, jaki musieli podjąć – mówi Izabela Owczaruk, autorka programu i jego główna prowadząca.

Rodzice piszą indywidualny program, którego wdrożenie pozwoli przywrócić normalność.
– Każdy punkt tego planu jest przez rodzica  omawiany tak, aby wszystko było dla niego jasne, zrozumiałe i bezpieczne. Otrzymuje on na każdym etapie wsparcie i pomoc. Ćwiczeniami warsztawowymi omawiamy drogę odzyskiwania dziecka, przyglądamy się sukcesom i porażkom w realizacji planów, wspólnie decydujemy, w  czym  rodzic  potrzebuje  wsparcia  i  pomocy.  Grupa, w jakiej pracują rodziny, przybiera  formę grupy wsparcia – dodaje Izabela Owczaruk.

Głównym zadaniem i istotą polityki prorodzinnej  jest  ochrona  dzieci  przed  trafieniem  w objęcia zastępczego modelu opieki.
– To rodzina jest priorytetem w naszej pracy i jeśli rodzina „choruje”, musimy pomóc jej w  reintegracji, powrocie na drogę właściwego funkcjonowania. Naszymi narzędziami stają się wtedy asystent rodziny i od niedawna program „Odzyskać Dziecko” – mówi Magdalena Rogalska-Kusarek.

Szefowa OPS dodaje, że dopóki rodzina jest w stanie samodzielnie radzić sobie z problemami, pomoc społeczna nie interweniuje.
– Zdarzają się jednak sytuacje, gdy to my jesteśmy głównymi inicjującymi proces odbierania dzieci, co jest zadaniem zawsze trudnym. Stosujemy jednak zasadę prymatu rodziny i niezwłocznie oferujemy nasze wsparcie, tak aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu przywrócenie dziecka rodzinie – tłumaczy Magdalena Rogalska-Kusarek.

OPS
10 maja 2018, godz. 08:00
#Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry