bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Koniec papierowych zwolnień lekarskich

Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia

Dzisiaj pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione na papierowym formularzu (ZUS ZLA).

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP lub bezpłatnego certyfikatu wydawanego przez ZUS) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Pacjencie, zyskasz czas
– system przekaże Twoje zwolnienie do pracodawcy i do ZUSu

Ważne!

Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE

Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz  musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik  musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

Pracodawco, zyskasz czas na prowadzenie biznesu

– szybko dostaniesz kompleksową informację o chorobie pracownika  

Ważne!

Jeśli nadal nie masz profilu na PUE ZUS, załóż go jak najszybciej.

Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Lekarzu, zyskasz czas dla pacjentów
– szybko uzupełnisz dane na zwolnieniu a zwolnienie od razu trafi do ZUSu

Ważne!

Wystawianie e-ZLA będzie również możliwe przez urządzenia mobilne, np. podczas wizyty domowej.

Ważne!

Lekarze mogą skorzystać z 6 krótkich filmów instruktażowych. Każdy dotyczy ważnego zagadnienia związanego z wystawianiem e-ZLA. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich, bo pokazują nowe funkcjonalności PUE ZUS. Link do filmów: www.zus.pl/ezla.

Poszukujesz więcej informacji?

Dowiedz się więcej na szkoleniach ZUS w całej Polsce (więcej na stronie: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium).

Szczegółowe informacje o eZLA znajdziesz na www.zus.pl/ezla lub w każdej placówce ZUS.

WPZ
23 maja 2018, godz. 08:00

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry