bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zajęcia z boksu dla mieszkańców Marek

Box Garda marki zorganizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Box Garda Marki na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania zajęć sportowych ogólnorozwojowych z podstawowymi elementami boksu dla dzieci i młodzieży

Każdy, w terminie do dnia  30 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania tutaj.

WPZ
23 maja 2018, godz. 08:00
#Sport

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry