bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wolny lokal użytkowy

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego

Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego  o powierzchni 96,89 m 2, usytuowanego w budynku  położonym przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43 w Markach na okres siedmiu lat.      Czas trwania najmu –  7 lat z możliwością przedłużenia.Stawka wyjściowa czynszu wynosi 25,00 zł netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni miesięcznie. 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 12.00 z opisem „ najem lokalu użytkowego  o powierzchni 96,89 m 2, usytuowanego w budynku  położonym przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43 na okres siedmiu lat”.

O wybraniu oferty zadecyduje zaproponowanie najwyższej stawki czynszu, nie mniejszej niż ustalona stawka wyjściowa.     

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 12.30 w siedzibie Zakładu Usług  Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3  pok. Nr 2.

 

Zarządzenie burmistrza  tutaj.

ZUK
6 czerwca 2018, godz. 08:00
#Zakład Usług Komunalnych

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry