bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt Bliżej Rynku Pracy

Jak gimnazjaliści Zespołu Szkół nr 2 w Markach rozwijają swoje kompetencje zawodowe

Zwiedzanie Elektrociepłowni Żerań, pobyt w ogromnych warsztatach remontowych na Okęciu, spotkanie prowadzone po angielsku ze stewardesami i szkolna giełda zawodów. Co łączy te wydarzenia? Wszystkie angażują uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Markach. Szkoła od października 2017 roku jest uczestnikiem Projektu  Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest miasto stołeczne Warszawa, a partnerami są: Uniwersytet Warszawski oraz dziewięć gmin podwarszawskich, a wśród nich Gmina Miasto Marki. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi, czyli łącznie dociera aż do 4445 uczniów. 

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia.

Jak się przekonaliśmy Projekt jest dużym przedsięwzięciem, w które zaangażowali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Jednym ze znaczących działań były warsztaty Bliżej Rynku Pracy prowadzone w roku szkolnym 2017-2018 we wszystkich klasach trzecich gimnazjum.

Oprócz warsztatów prowadzone są w klasach gimnazjalnych zajęcia dotyczące podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru ścieżki kariery zawodowej. W tym celu uczniowie  uczestniczą w spotkaniach, które przybliżają różne grupy zawodów. Zajęcia mają na celu  lepsze poznanie siebie i swoich mocnych stron.

Szkolny koordynator projektu wspólnie z nauczycielami oraz wychowawcami organizuje wycieczki do zakładów pracy, szkół ponadgimnazjalnych oraz na wyże uczelnie. Uczniowie naszej szkoły odwiedzili między innymi siedzibę PLL LOT na Okęciu, gdzie w ogromnych warsztatach remontowych mogli zobaczyć jak wygląda praca inżynierów, mechaników zajmujących się naprawą samolotów, poznawali tajniki zawodu stewardesy (to spotkanie prowadzone było w języku angielskim). Wyjazd był dla uczniów bardzo pouczający.

 Uczniowie odwiedzili także Elektrociepłownię Żerań, by poznać zawody związane z elektrociepłownictwem. Zapoznali się z procesami wytwarzania ciepła, dowiedzieli, jak powstaje energia elektryczna i prąd. Zobaczyli elektrociepłownię „od kuchni”. Taka możliwość nie zdarza się często.

Wybraliśmy się także na Politechnikę Warszawską, na organizowaną przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej wystawę zatytułowaną: „Jak to działa? -Technologie XXI wieku". Studenci przedstawili fascynujące zjawiska związane z technologiami XXI wieku. Animatorzy wyjaśniali podstawy fizyczne zjawisk oraz na oczach uczniów przeprowadzali interesujące demonstracje. Uczestnicy wystawy byli oszołomieni nowinkami technologicznymi.  

Jednym z ważnych kroków na ścieżce kariery zawodowej dla uczniów klas trzecich gimnazjum jest wybór odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej. Stąd nasze wizyty na Targach Edukacyjnych EXPO.

Do naszej szkoły zapraszani są także przedstawiciele różnych zawodów, prowadzą z młodzieżą warsztaty i spotkania, przedstawiając wykonywane przez siebie zawody, mówią o  ścieżce kariery zawodowej. Trzecioklasiści poznali miedzy innymi zawód dziennikarza, psychologa, ekonomisty, żołnierza zawodowego, architekta krajobrazu. To ważne dla młodzieży spotkania, często stanowią dla uczniów inspirację do dalszych poszukiwań zawodowych.

Sami również staramy się poznawać zawody, czasami te zupełnie niecodzienne. Stąd organizowany w październiku Szkolny Dzień Kariery, który w różnych formach przybliżał zawody. Były prace plastyczne, prezentacje i przygotowane przez klasy scenki dotyczące najciekawszych zawodów wykonywanych w różnych krajach. Najlepsze grupy otrzymały nagrody.

Ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru szkół ponadgimnazjalnych, dlatego zorganizowaliśmy w szkole  debatę: „Co dalej gimnazjalisto?”. W trakcie debaty eksperci, w rolę których wcielili się sami uczniowie, przedstawili specyfikę, zalety, możliwości kształcenia w szkołach branżowych, technikach, liceach ogólnokształcących naszego regionu.

Bardzo ważne na współczesnym rynku pracy, cenione przez pracodawców są także tak zwane umiejętności miękkie, takie jak: komunikacja, praca w zespole, proaktywność, udział w naszej szkolnej debacie służył rozwijaniu między innymi tych umiejętności.

Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach Projektu Bliżej Rynku Pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF prowadzi do podniesienia kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.  W uczestnikach rozbudza ciekawość, zachęca do planowania kariery, skłania do poszukiwania zawodów marzeń.

 

WPZ
7 listopada 2018, godz. 11:01
#Miasto #Edukacja #Zespół Szkół Nr 2

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry