bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Piękne wyróżnienie dla OPS

Odważne pomysły ośrodka pomocy społecznej zostały docenione przez marszałka.

7 listopada 2018 roku podczas konferencji „Skuteczność pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (OPS) otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika „Zawsze pomocni”. To uhonorowanie działań, podejmowanych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. Doceniono działania mareckiego zespołu OPS oparte na tworzeniu mieszkańcom dostępu do szerokiego wachlarza usług w środowisku lokalnym, w szczególności skoncentrowaniu na ograniczaniu zjawiska umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

- Nasz OPS ustanowił dwie rodziny wspierające, w całym kraju jest obecne niespełna 50 takich rodzin, które aktywie współpracują z chętnymi rodzinami wpieranymi - mówi Magdalena Rogalska-Kusarek, kierownik OPS.  

Marecki OPS ma swój udział w rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego. Jest inicjatorem powołania do życia mieszkania chronionego dedykowanego dla rodzin znajdujących się w kryzysie.

- Mamy świadomość, iż pewne działania były odważnym posunięciem np. utworzenie  i prowadzenie mieszkania chronionego czy program „Odzyskać Dziecko”. Doświadczenie pracowników jak i osób współpracujących z OPS pokazały jednak, że warto było podejmować się  tych wyzwań, gdyż proces usamodzielniania i towarzyszenia mieszkańcom w wielu przypadkach okazał się dla nich pomyślny. Już dziś możemy pochwalić się powrotem sześciorga dzieci do rodzin biologicznych, a program „Odzyskać Dziecko” realizowany jest dopiero od 1,5 roku  - wskazuje Magdalena Rogalska-Kusarek. 

Wyróżnienie „Zawsze pomocni” kierowane jest do jednostek i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zaangażowanych w działania w obszarze aktywnej integracji oraz na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. 

- Warto podkreślić, iż na Mazowszu jest ponad 330 ośrodków pomocy społecznej, zaś  wyróżnionych zostało 10 w tym Marecki Zespół Pracowników OPS z czego jesteśmy dumni - podsumowuje Magdalena Rogalska-Kusarek.  

WPZ
16 listopada 2018, godz. 10:12
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry