bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Sprzedaż alkoholu: prawa i obowiązki

Uczestnicy szkolenia będą mogli m.in. przetestować specjalne alkogogle.

Burmistrz Miasta Marki serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na terenie Marek oraz pracowników punktów sprzedaży na nieodpłatne szkolenie pn.: „Prawa i obowiązki przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych”. Odbędzie się 27 listopada 2018 roku w godzinach 15.30 - 17.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Fabryczna w Markach przy ul. Fabrycznej 3. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z realizowaną na terenie miasta „Diagnozą zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia z zastosowaniem badania typu ”Mystery Shoping”, polegającym na zakupie kontrolowanym alkoholu przez osoby, których wygląd i zachowanie powinno skutkować odmową sprzedaży napojów alkoholowych.

W programie szkolenia:

1. Sprzedaż alkoholu – podstawy prawne

a)  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – interpretacja przepisów m. in.:

• Art. 14 – zakaz sprzedaży,

• Art. 18 -  regulacje dotyczące koncesji: wydawanie, cofnięcie, ponowne wydanie,

• Art. 11 opłaty za wydawanie zezwoleń , oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

• Art. 13 – regulacje dotyczące reklamy napojów alkoholowych,

• Art. 2  - najbliższa okolica punktu sprzedaży,

b)  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

• Tryb, zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Rozpoznanie wieku na podstawie wyglądu.

3. Mechanizmy psychologiczne:

• picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół uzależnienia od alkoholu,

• alkohol a młodzież,

• FAS – alkoholowy zespól płodowy

4. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, asertywna odmowa.

5. Alkogogle: uczestnicy szkolenia będą mogli przetestować specjalne alkogogle, które pokazują percepcję osoby, znajdującej się pod wpływem alkoholu.

 Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

WO
16 listopada 2018, godz. 20:22
#Poradnik Przedsiębiorcy #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry