bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wyniki otwartego konkursu ofert dla NGO

Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W dniu dzisiejszym zarządzeniem 0050.199.2018  Burmistrz Miasta Jacek Orych ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie w latach 2019-2021 realizacji zadań publicznych w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całość zarządzenia poniżej w pliku PDF.

WPZ
31 grudnia 2018, godz. 20:10
#Miasto #Organizacje pozarządowe

Załączniki:

00501992018.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry