bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kobieta z Marką

Zmiana zarządzenia Burmistrza Miasta Marki z 9 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Zarządzeniu Nr 0050.006.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Powołuje się Kapitułę Konkursu w celu wyłonienia laureatek konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” spośród nominowanych kandydatek, w składzie:

1. Pani Anna Marchlik,

2. Pani Maria Krzyżanowska,

3. Pan Paweł Pniewski,

4. Pani Ewa Czarkowska,

5. Pan Andrzej Oleksiak,

6. Pan Antoni Widomski,

7. Pani Monika Wysocka.”.

2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 0050.006.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2019” pozostają bez zmian.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
 

WPZ
11 lutego 2019, godz. 15:52
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry