bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Kiedy możemy równać drogi gruntowe

Najkorzystniejsza oferta w przetargu wybrana. Czekamy tylko na dogodne warunki atmosferyczne.

Tradycyjnie na początku roku ogłaszamy przetarg na profilowanie dróg gruntowych. To dobry czas na przeprowadzenie spraw proceduralnych. Na przełomie zimy i wiosny będziemy mogli przystąpić do równania gruntówek. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych inż. Michalina Sawicka.

„Gruntówek” mamy w mieście około 75 km i oczywiście po zimie ich stan wymaga poprawy. Prosimy o trochę cierpliwości i wyrozumiałości. Wykonanie prac naprawczych możliwe jest wyłączenie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wyrównanie nawierzchni dróg, na których znajdują się kałuże i błoto, przyczyni się tylko do zwielokrotnienia problemu. Wzruszenie takiej nawierzchni oraz przemieszanie jej z zalegającymi wodami opadowymi przyczyni się tylko do  utworzenia kolejnej warstwy błota.

Skuteczne  wykonanie prac wyrównujących nawierzchnię możliwe jest dopiero po przeschnięciu drogi gruntowej. Tymczasem w wielu rejonach miasta występuje glina, która skutecznie uniemożliwia szybkie wsiąkanie wód opadowych w grunt.

Teoretycznie w przypadku dróg z zalegającymi warstwami  błota możliwe jest wysypanie warstwy kruszywa, które chwilowo poprawi przejezdność. Ale jest to działanie tymczasowe - wysypany w błoto tłuczeń bardzo szybko pod naciskiem pojazdów wniknie w strukturę gruntu i po krótkim okresie problem powróci. Dodatkowo takie działanie wiąże się z ciągłym podnoszeniem poziomu  nawierzchni drogi i w efekcie zalewaniem wodami opadowymi posesji sąsiadujących z taką drogą, co jest niedopuszczalne.

Kompleksowe równanie dróg gruntowych planowane jest więc niezwłocznie po osuszeniu się gruntu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dodatkowo planujemy w tym roku przeznaczyć kolejne środki na wykonanie wymiany istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia kamiennego (bez zmiany kategorii drogi). W ubiegłym roku wykonano blisko 10 km takich dróg i planujemy podtrzymać ten wskaźnik.

Równolegle prowadzone są inwestycje drogowe, zmieniające drogi gruntowe w utwardzone.  Aby zapoznać się z zakresem prac zachęcamy do zapoznania się z danymi pod linkiem: http://www.marki.pl/61-inwestycje_drogowe. W tych materiałach można również zapoznać się z procedurą i okresem realizacji inwestycji drogowych.

W. Inwestycji i Zarz. Dróg, TM
13 lutego 2019, godz. 10:08
#Miasto #Inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry