bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zarządzenie Burmistrza

Zapraszamy do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.

Zarządzenie burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2019 r.

Treść zarządzenia w załączniku.

WPZ
13 lutego 2019, godz. 17:04
#Miasto #Organizacje pozarządowe

Załączniki:

00500282019.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry