bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Majówka akrobatyczna

Czekamy na uwagi do projektu złożonego przez UKS Salto Marki

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynęła oferta UKS Salto Marki na realizację projektu „Majówka akrobatyczna – Zgrupowanie zawodników UKS Salto Marki”.

Każdy, w terminie do dnia 17 kwietnia br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania poniżej.

WPZ
10 kwietnia 2019, godz. 17:19
#Organizacje pozarządowe #Sport #Miasto

Załączniki:

uks_salto.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry