bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z jej zasadami i ofertą placówek.

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli dla dzieci zamieszkujących Gminę Miasto Marki. Przygotowane zostaną  miejsca dla dzieci w przedszkolach samorządowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2013, 2014, 2015 i 2016, które już korzystają z edukacji przedszkolnej w placówce publicznej lub w przedszkolu konkursowym, mającym umowę na realizację wychowania przedszkolnego na zasadach publicznych, mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce. Te dzieci nie biorą udziału w rekrutacji, jedynie ich rodzice powinni złożyć od 15 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00 w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko, tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola za pośrednictwem Internetu https://przedszkola-marki.nabory.pl

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2013) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2013), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola, są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich i sześcioletnich – mieszkańców Miasta Marki, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną, burmistrz ma obowiązek zagwarantować miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu konkursowym. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

W JAKI SPOSÓB WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

  1. od 15 kwietnia 2019 r. poprzez stronę https://przedszkola-marki.nabory.pl będzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
  2. wybranie tzw. placówki pierwszego wyboru, czyli podjęcie rodzinnej decyzji, do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko;
  3. warto wybrać dodatkowo jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
  4. od 29 kwietnia (od godz. 12.00) do 20 maja 2019 r. do godziny 12:00, w systemie internetowym na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola według. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka – tzw. pierwszego wyboru - na pierwszym miejscu, itd.);
  5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie, w  przewidzianych na to we wniosku miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy;
  6. najpóźniej do 20 maja 2019 r. do godz. 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
  7. w dniu 7 czerwca 2019 r. po godz. 15.00 należy się zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;
  8. do 12 czerwca 2019 r. do godz. 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;

 

CUW
15 kwietnia 2019, godz. 12:15
#Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry