bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

#MarkiWłączSię w konsultacje

W CAF3 o zgłaszaniu projektów rewitalizacyjnych.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, dotyczące sposobu zgłaszania projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Marki  w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Marki obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (dalej projekt Uchwały). Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  jest niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który warunkuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.

Wzór karty projektu stanowi załącznik do zaproszenia. Spotkanie ma na celu włączenie interesariuszy w proces opracowywania projektów na obszarach rewitalizacji, wskazanych w projekcie uchwały, dostępnym pod adresem: http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2019v/1

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 w Centrum Aktywności Fabryczna (CAF - ul. Fabryczna 3, 05-270 Marki) w godzinach 18.00 – 20.00.

 

Tomasz Jakóbczak
6 maja 2019, godz. 11:20
#Organizacje pozarządowe #Miasto #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry