bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja do przedszkoli - pierwsze podsumowanie

Zakończyliśmy etap główny rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Pozostały wolne miejsca przy ul. Okólnej 34.

Miasto zakończyło etap główny rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacją były objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2013 – 2016) zamieszkałe na terenie Marek. Rekrutację prowadziły cztery przedszkola miejskie, trzy przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz 13 przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert przeprowadzonym przez gminę (tzw. przedszkola „konkursowe”). We wszystkich tych przedszkolach obowiązują te same zasady zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz odpłatności ponoszonej przez rodziców (tzw. opłata „złotówkowa” za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin  dziennie oraz opłata za wyżywienie).

Dzieci uczęszczające już w roku szkolnym 2018/2019 do w/w typów przedszkoli miały możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w swojej placówce w nowym roku szkolnym 2019/2020. Z tego uprawnienia skorzystało 1 198 przedszkolaków, których rodzice złożyli oświadczenia woli kontynuacji wychowania przedszkolnego.

W rekrutacji przeprowadzonej w trybie elektronicznym złożono 397 wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca. Rodzice mieli możliwość wyboru dla swoich pociech trzech przedszkoli. Konieczne było wskazanie we wniosku preferencji wyboru.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami i preferencjami wyboru do przedszkoli zakwalifikowano 367 dzieci, w tym 229 dzieci w wieku 3 lat, 58 dzieci w wieku 4 lat, 34 dzieci w wieku 5 lat oraz 46 dzieci      w wieku 6 lat. Nie zostało przyjętych z powodu braku miejsca w danym przedszkolu wskazanym we wniosku 30 dzieci.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym rodzicom tych dzieci Burmistrz Miasta Marki wskazał placówkę posiadającą wolne miejsce, do której będzie mogło zostać przyjęte ich dziecko od nowego roku szkolnego.  W ten sposób zapewniono miejsca w przedszkolach miejskich, publicznych i „konkursowych” dla 1 595 dzieci, co stanowi 83% dzieci w wieku od 3 do 6 lat zameldowanych w Markach.

Ponieważ gmina ma obowiązek zapewnienia wychowania przedszkolnego nie tylko dzieciom zameldowanym, ale również tym, które zamieszkują w Markach, ale nie są zameldowane, liczba dzieci w przedszkolach będzie dużo większa. Część rodziców wybrała ponadto ofertę komercyjną przedszkoli niepublicznych, które pobierają czesne za wychowanie przedszkolne. Są również przypadki wyboru przedszkola dla swoich pociech poza Markami (w tej sytuacji gmina również ponosi koszty przekazania dotacji przez dane miasto na dziecko będące mieszkańcem Marek).

Dla dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji głównej, przewidziana jest w sierpniu rekrutacja uzupełniająca, przeprowadzana na tych samych zasadach co rekrutacja główna (harmonogram w załączniku).  Miasto dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w nowej placówce przy ul. Okólnej 34, która będzie dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć dla Przedszkola Miejskiego nr 1 „Wesoły Skrzat”. Nowoczesne przedszkole wraz z placem zabaw zostało oddane do użytku w tym roku i od 2 września 2019 roku przyjmie nowych przedszkolaków.

CUW
25 czerwca 2019, godz. 15:37
#Edukacja #Centrum Usług Wspólnych #Przedszkole Miejskie Nr 1 #Przedszkole Miejskie Nr 3 #Przedszkole Miejskie Nr 2

Załączniki:

harmonogram.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry