bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Czekamy na wnioski od 2 do 9 sierpnia.

2 sierpnia około godz. 12 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci zamieszkująch nasze miasto

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałe na terenie Miasta Marki, które nie uczestniczyły w tegorocznej rekrutacji zasadniczej prowadzonej w kwietniu-czerwcu lub nie zostały przyjęte do przedszkola na skutek niepotwierdzenia przez rodziców miejsca, na które się zakwalifikowały lub które zostało im wskazane przez Burmistrza.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie za pośrednictwem systemu elektronicznego https://przedszkola-marki.nabory.pl/ i na tych samych zasadach co rekrutacja zasadnicza, z wyjątkiem miejsca składania wydrukowanych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – podczas rekrutacji uzupełniającej wspomniane dokumenty należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych (a nie, jak w trakcie rekrutacji zasadniczej, w przedszkolu pierwszego wyboru).

Zadaniem rodziców, chcących zgłosić dziecko w ramach rekrutacji uzupełniającej jest zalogować się do systemu (od 2 sierpnia 2019 r. od godz. 12 do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 12), wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica, a następnie wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można umieścić maksymalnie trzy przedszkola, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku, dołączenie do niego dokumentów potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów i dostarczenie go w terminie od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 do Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7 (kancelaria, II piętro).

Godziny pracy kancelarii Centrum Usług Wspólnych:

poniedziałek - godz. 8.00 – 16.00

wtorek - godz. 8.00 – 16.00

środa - godz. 8.00 – 18.00

czwartek - godz. 8.00 – 16.00

piątek - godz. 8.00 – 16.00

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać z przedszkoli lub w CUW papierowy wniosek do wypełnienia ręcznie.

Informacje dot. rekrutacji uzupełniającej:

Harmonogram rekrutacji

Kryteria gminne

CUW
31 lipca 2019, godz. 23:26
#Przedszkole Miejskie Nr 1 #Przedszkole Miejskie Nr 3 #Przedszkole Miejskie Nr 2 #Centrum Usług Wspólnych

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry