bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Akademia Rodzinna "Kompas"

Wniosek Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

W dniu 26 sierpnia 2019 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta stowarzyszenia Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie  na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie dotyczącego projektu nt. Marecka Akademia Rodzinna „Kompas” – warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców.  

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 668) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki  w terminie do dnia 11 września 2019 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach pod nr tel. 22 771 30 23, 22 761 91 77 wew. 20. 

Oferta do wglądu w pliku poniżej.

OPS Marki
3 września 2019, godz. 14:51
#Miasto #Organizacje pozarządowe #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry