bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dziewiąta edycja Programu Stypendialnego

O wsparcie mogą się starać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 nasze miasto przystąpi do realizacji IX edycji Programu Stypendialnego. Jest on dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom, którzy są mieszkańcami naszego miasta.  Jego celem  jest wspieranie edukacji uzdolnionych młodych ludzi przez świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  w formie stypendium. Fundusz stypendialny pochodzi w całości z własnych środków finansowych miasta.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługiwać będzie uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom kształcących  się w szkołach wyższych, będącym stałymi mieszkańcami miasta Marki. Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w czterech  kategoriach:

  1. za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  2. za osiągnięcia w nauce dla studentów,
  3. za osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów,
  4. za osiągnięcia artystyczne oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

Wnioski o stypendium mogą składać:

a) sami zainteresowani,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) rady pedagogiczne bądź rady szkół,

d) dyrekcje szkół,

e) organizacje samorządowe i społeczne,

f)  władze klubów i organizacji sportowych.

Wniosek, którego wzór przedstawiamy w załączeniu, należy złożyć do Kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Markach przy ul. Klonowej 7, w terminie do 7 października 2019 roku.

Jeśli do wniosku składane są kopie dokumentów, ich zgodność z oryginałem można potwierdzić w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Wówczas oryginał dokumentu należy okazać do wglądu przy składaniu wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu, w tym formy, zakres  i tryb postępowania w tych sprawach  są określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

CUW
9 września 2019, godz. 08:05
#Edukacja #Centrum Usług Wspólnych

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry