bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje dla NGO

Burmistrz zaprasza do składania uwag do 4 listopada 2019 r.

Burmistrz Miasta Marki zaprasza wszystkie działające na terenie Miasta organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia "rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ''.

Konsultacje odbywać się będą do 4 listopada 2019 roku.
Treść projektu uchwały, załączniki do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej
 

WPZ
18 października 2019, godz. 18:08
#Organizacje pozarządowe #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry