bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpłatna pomoc dla naszych mieszkańców

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działa przy ul. Kościuszki.

Mieszkańcy Marek mogą korzystać z bezpłatnej pomocy świadczonej w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (w skrócie PIK) w Markach.

„PIK to miejsce dla osób potrzebujących informacji i wsparcia, a znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Szczególne wsparcie kierujemy do:
- rodzin, w których występuje problem uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu, środków psychoaktywnych i innych uzależnień,
- rodzin, w których dochodzi do stosowania przemocy, w tym szczególnie osób doznających przemocy,
- rodzin, które obserwują innymi trudności w swym życiu, w tym trudności wychowawcze, relacyjne, rozwód, rozstanie rodziców” – czytamy w informacji PIK.

Wsparcie PIK objęte jest całkowitą poufnością.

„Nie zbieramy danych osobowych ani innych danych wrażliwych. Nasze działania nakierowane są na pomoc i wsparcie mieszkańców Marek” – zapewnia PIK.

Punkt oferuje pomoc:
1/ doradcy zawodowego,
2/ prawnika,
3/ psychologa,
4/ specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5/ specjalisty psychoterapii uzależnień,
6/ specjalisty treningu kompetencji wychowawczych i społecznych.

„W ramach działań PIK możecie Państwo także skorzystać z bezpłatnych mediacji rodzinnych, w tym mediacji okołorozwodowych, których celem jest opracowanie Planu Rodzicielskiego i podział obowiązków wychowawczych” – czytamy w informacji PIK.


Harmonogram dyżurów konsultantów PIK w Markach
ul. Kościuszki 39A
tel. 515 305 294 (w godzinach dyżurów)

PONIEDZIAŁEK:
Psycholog    8:00  - 12:00

WTOREK:
Prawnik    9:30   - 13:30
Doradca zawodowy    15:00 - 17:30

ŚRODA:
Wsparcie kompetencji wychowawczych      12:00 - 14:30
Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie    17:00 - 21:00

PIĄTEK:
Specjalista psychoterapii uzależnień    16:00 - 20:00

Koordynator Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
ŚRODA     8:00   - 12:00

Prowadzenie Punktu finansowane jest ze środków Gminy Miasto Marki.

WPZ
23 października 2019, godz. 11:26
#Miasto #Poradnik mieszkańca

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry