bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dziękujemy za udział w spacerze badawczym

Mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji

W sobotę (23 października br.) na terenie naszego miasta zrealizowaliśmy pierwsze z serii zaplanowanych działań prowadzących do powstania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026. Mieszkańcy licznie uczestniczyli w spacerze badawczym, podczas którego z jednej strony wysłuchali niezwykle ciekawej opowieści Antoniego Widomskiego o mareckich zabytkach i historii, z drugiej strony wypowiadali się na temat oczekiwań odnośnie kierunków zmian na terenach objętych rewitalizacją. Podziękowania składamy również Zbigniewowi Paciorkowi, uczestniczącemu w spacerze, za podzielenie się wiedzą na temat mareckich zabytków. W ramach spaceru odwiedziliśmy: Skwer Pamięci Narodowej, osiedle robotnicze Briggsów, pozostałości Fabryki Briggs and Posselt, Pałacyk Briggsów wraz z parkiem, Kościół pod wezwaniem Św. Izydora Oracza. W ramach spaceru zebrano cenne informacje na temat pomysłów mieszkańców na działania na terenach objętych rewitalizacją. Mieszkańcy będą mogli rozwinąć zgłoszone pomysły podczas warsztatów zaplanowanych 30 listopada w CAF 3 przy ul. Fabrycznej 3 (godz. 12.00-15.00).

Spacer był zrealizowany w ramach projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tomasz Jakóbczak
28 października 2019, godz. 11:10
#Miasto

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry