bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarty konkurs ofert

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców naszego miasta

Burmistrz Jacek Orych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki". Celem projektu jest zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. Szczegóły konkursu w załączniku poniżej.

WPZ
16 grudnia 2019, godz. 08:43
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry