bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bioasekuracja przy hodowli drobiu

przypomina Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Mając na uwadze aktualnie panujący stan pogodowy sprzyjąjący występowaniu i przenoszeniu wirusa grypy ptaków, poleca się wprowadzenie szczególnego nadzoru nad podmiotami utrzymującymi zwierzęta z gatunków wrażliwych.

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej, powiatowy lekarz weterynarii, burmistrz) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności, nagłe zwiększone padnięcia drobiu).

WOŚ
9 stycznia 2020, godz. 12:04
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry