bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Możesz zgłosić swoje uwagi

Czekamy na uwagi do projektu złożonego przez Towarzystwo Powściągliwość i Praca

17 stycznia 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Towarzystwa Powściągliwość i Praca na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania Ogólnopolskich Michalickich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych pod nazwą „Narodził się Jezus Chrystus Bóg i Pan”.

Projekt przewiduje w dniach 28 stycznia – 2 lutego 2020 r w Markach zorganizowanie warsztatów liturgiczno-muzycznych mających charakter nie tylko kulturalny, ale i wychowawczy. W projekcie przewiduje się udział 60 mieszkańców Marek. Całkowity koszt zadania to 16 400,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 4 000,00 zł.

Każdy, w terminie do  28 stycznia br. może zgłosić do niego uwagi.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku do pobrania poniżej.

WPZ
21 stycznia 2020, godz. 15:42
#Miasto #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry