bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Burmistrz ogłasza konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania sie z zarządzeniem nr 0050.013.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Zarządzenie do wglądu w pliku poniżej. 

WPZ
31 stycznia 2020, godz. 15:50
#Ośrodek Pomocy Społecznej #Miasto #Organizacje pozarządowe

Załączniki:

px_00500132020.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry