bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nowe zarządzenia Burmistrza

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nowymi aktami

Zmiany dotyczą otwartego konkursu ofert na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą „Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych dla młodzieży w wieku 12-19 lat zamieszkującej na terenie Miasta Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" oraz  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2020”.

Szczegóły w plikach oraz na stronach BIP:

http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0050.060.2020.pdf

oraz

http://bip.marki.pl/pl/bip/px_0050.059.2020.pdf

 

WPZ
26 marca 2020, godz. 11:48
#Organizacje pozarządowe #Ośrodek Pomocy Społecznej #Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry