bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Komunikat Marszałka Województwa Mazowieckiego

Program ochrony środowiska przed hałasem a COVID-19.

Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433) oraz z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), a także Zarządzenie Nr 217/20 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz pracy zdalnej, informuje się, że brak jest możliwości zapoznania się z wersją papierową uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 27 z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Powyższe będzie możliwe po przywróceniu stacjonarnej pracy urzędu.

WOŚ
6 kwietnia 2020, godz. 13:21
#Środowisko #Koronawirus

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry