bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wsparcie dla tych, którzy niosą pomoc

Kryzysowe narzędzia dla podmiotów ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna to taka sfera aktywności obywatelskiej, która służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej oraz rozwojowi lokalnemu. Podmiotami ekonomii społecznej (PES) są m.in. organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne czy zakłady aktywności zawodowej. Łączą one cele społeczne i gospodarcze. Podobnie jak tradycyjni przedsiębiorcy, z powodu COVID-19 podmioty ekonomii społecznej znalazły się w trudnej sytuacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zestawienie narzędzi pomocowych, z których PES mogą obecnie skorzystać. Więcej na ten temat w załączniku poniżej.

TM
18 kwietnia 2020, godz. 21:29
#Koronawirus #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry