bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpłatna pomoc dla NGO

Od 2020 r. w powiecie wołomińskim działa Centrum Organizacji Pozarządowych. Pomaga m.in. w kwestiach prawnych i księgowych.

Szukacie wsparcia, porady prawnej albo księgowej dla swojej NGO? Skorzystajcie  z bezpłatnych konsultacji i porad naszego Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) dla NGO z terenu powiatu wołomińskiego. COP oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji /stowarzyszenia, porady księgowe, prawne oraz inne porady specjalistyczne dla organizacji pozarządowych. 

Konsultacje ogólne dla NGO:

1. jak założyć stowarzyszenie/fundację,

2. jak rozwiązać organizację pozarządową,

3. jak wypełnić formularze do KRS,

4. jak zaplanować i prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego,

5. jak zaplanować i prowadzić działalność gospodarczą w NGO,

6. jak ubiegać się o statut OPP,

7. jak współpracować z wolontariuszami i wolontariuszkami w NGO,

 8. jak pozyskiwać środki na działania społeczne,

9. jak napisać projekt i wniosek o dotację,

10. jak napisać sprawozdanie z realizacji zadania publicznego,

11. jak dokonać samooceny organizacji i ewaluacji działań,

12. inne aspekty zakładania i prowadzenia organizacji oraz zarządzania nią.

Porady prawne dla NGO:

1. trudności związane z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2. jak zgłosić zmiany w statucie,

3. jak wyrejestrować organizację pozarządową,

4. jak uzyskać statut OPP,

5. jak uzyskać dostęp do informacji publicznej,

6. prawo pracy i obowiązki NGO jako pracodawcy,

7. stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

8. współpraca ze sponsorami,

9. problemy prawne w relacjach z darczyńcami,

10. współpraca z administracją publiczną,

Porady księgowe dla NGO:

1. podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w NGO (polityka rachunkowości w NGO, plan kont w NGO),

2. zasady prowadzenia dokumentacji w fundacji, stowarzyszeniu,

3. obowiązki NGO wobec różnych urzędów,

4. obowiązki sprawozdawcze ngo,

5. działalność gospodarcza w ngo,

6. odpłatna działalność pożytku publicznego

Inne porady dla NGO:

1. ochrona danych osobowych - RODO w NGO,

2. przeciwdziałanie praniu pieniędzy w organizacji pozarządowej,

3. marketing w NGO,

4. promocja w organizacji pozarządowej,

5. fundraising i zdobywanie środków na działalność ngo,

6. prowadzenie sprzedażowych form działalności (działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej)

7. zarządzanie finansami całej organizacji pozarządowej (w szczególności planowanie i realizacja budżetów rocznych),

8. prawo autorskie.

To tylko wybrane tematy. Poradnictwo może być świadczone również w odpowiedzi  na nieprzewidziane przez nas, niestandardowe potrzeby organizacji, które wiążą się np:  z koniecznością sprawdzenia obowiązkowej dokumentacji czy pomocy w jej dostosowaniu do zmian w prawie i wymagań ustawowych.

Konsultacji i porad dla NGO udzielamy:

• telefonicznie • mailowo • podczas osobistych spotkań (wymagają one wcześniejszego umówienia się).

Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji lub porady dla NGO w Centrum Organizacji Pozarządowych:

• zadzwoń: 784 236 866, • napisz: cop.eserefka@gmail.com.

Na telefony i maile czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.

COP
19 maja 2020, godz. 15:28
#Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry