bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rewitalizacja. Włącz się

Ogłosiliśmy nabór na uzupełnienie Komitetu Rewitalizacji przez przedstawicieli mieszkańców

Komitet Rewitalizacji współpracuje z naszym samorządem nad opracowywaniem i wdrażaniem Programów Rewitalizacji Miasta. Stanowi on forum dialogu pomiędzy zainteresowanymi stronami, opiniuje i doradza.  Zasiadają w nim przedstawiciele środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz mieszkańcy. Chcielibyśmy wzmocnić obecność tej ostatniej grupy. W czwartek ogłosiliśmy nabór uzupełniający. Zgłoszenia kandydatów można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres michal.babicki@marki.pl lub złożenie go w wersji papierowej w terminie do 11.06.2020 do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta. Jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc, nazwiska nowych członków zostaną wylosowane. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, a za udział w jego posiedzeniach i pracach nie przysługuje wynagrodzenie. Zapraszamy – zgodnie z hasłem Marki.Włączsię

W załączniku poniżej deklaracja dla kandydata

TM
22 maja 2020, godz. 06:06
#Miasto

Załączniki:

deklaracja.doc

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry