bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zgłoś azbest, zostanie odebrany bezpłatnie!

Przypominamy o możliwym bezpłatnym odbiorze i utylizacji odpadów azbestowych.

Mieszkańcy, którzy posiadają zdemontowane płyty azbestowe (eternit) lub planują demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowych, będą mogli skorzystać z bezpłatnego odbioru tych wyrobów. W tym celu należy złożyć kompletny wniosek.

Wnioski na bezpłatny transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest można składać w urnie podawczej znajdującej się w wiatrołapie (przedsionku) Urzędu Miasta Marki (wejście od strony parkingu).

Wzór formularza dostępny jest na stronie marki.pl oraz czyste.marki.pl

Ważne informacje:

a) wnioski mogą składać tylko osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, z której będą odebrane wyroby zawierające azbest;

b) warunkiem odbioru zdemontowanych płyt azbestowych z terenu posesji jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu, tj. zapakowanie w opakowania z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2mm oraz ułożenie na paletach, w miejscu umożliwiającym ich załadunek przy użyciu HDS;

c) odebrana zostanie wyłącznie ilość wyrobów zawierających azbest wskazana we wniosku.

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Marki w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pok. 4 lub pod nr tel. (22) 781 10 03 wew. 720.

Uwaga! Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 sierpnia 2020 roku!

WOŚ
4 czerwca 2020, godz. 12:15
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry