bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marki z dotacją

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

W województwie mazowieckim jest 314 gmin. 46 z nich (w tym Marki) aplikowało o przyznanie środków na wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami. 32 400 zł to kwota, którą udało się nam pozyskać na program „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”.  W czwartek, 25 czerwca, odbyło się uroczyste podpisanie umów przez wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Nasze miasto reprezentowali burmistrz Jacek Orych oraz skarbnik Beata Orczyk.  

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Dedykowany jest dla osób w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi, oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami (konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

W tym miejscu warto wspomnieć, że  to nie jedyne środki pozyskane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Niedługo rozstrzygnięty zostanie konkurs ofert skierowany do organizacji pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (AOON). Środki finansowe na ten cel pochodzące z Funduszu Solidarnościowego przekazane naszemu miastu to kwota 385 769 zł. Program AOON koordynowany będzie również przez marecki OPS.

OPS w Markach
29 czerwca 2020, godz. 09:14
#Miasto #Ośrodek Pomocy Społecznej

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry