bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Za szkody wywołane przez atak dzikiej zwierzyny

odpowiada Skarb Państwa.

Zwierzęta łowne stanowią własność Skarbu Państwa dlatego, zgodnie z orzecznictwem, odpowiedzialność za nie spoczywa na Skarbie Państwa. Obowiązki w zakresie kontroli i czuwania nad dzikimi zwierzętami spoczywają na wojewodach i Straży Łowieckiej.

Obowiązki Państwowej Straży Łowieckiej obejmują: „nie tylko przeciwdziałanie szkodnictwu wymierzonemu w zwierzęta, ale również – mimo braku wyraźnych w tym zakresie unormowań – ochronę człowieka przed dzikim zwierzęciem (…) na strażnikach spoczywa obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadkach. Gdy zwierzę zachowuje się w sposób nietypowy i opuszczając swoje naturalne środowisko – podchodzi do osiedli ludzkich i atakuje ludzi”.

"Zaniechanie dopełnienia obowiązku niewyrażonego wprost w ustawie, skutkujące szkodą na osobie wywołaną przez ataki dzikiej zwierzyny, może uzasadniać odpowiedzialność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wojewodę, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego" - czytamy na portalu Prawo dla Samorządu.

Zgłoszenia dotyczące dzikiej zwierzyny powinny być kierowane do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
22 787 77 69 lub 22 776 03 00.

źródło: Prawo dla Samorządu

WOŚ
10 lipca 2020, godz. 09:25
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry