bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Czeka praca w ratuszu

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/ podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Idealny kandydat musi:

-  posiadać obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy,

- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

᠆ posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,

᠆ wykazać brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

᠆ posiadać nieposzlakowaną opinię,

- posiadać wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

- mieć co najmniej 5 letni staż pracy,

- mieć co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości.

Pełna lista wymagań oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdziecie Państwo na stronie BIP lub  TUTAJ

 

WPZ
10 lipca 2020, godz. 14:24
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry